PROTOCOL CAMPING + GROEPSACCOMMODATIE CORONAVIRUS

Update juli 2020

ALGEMEEN:

Volg de richtlijnen van het RIVM op de camping:

CAMPINGGASTEN

Het gedeelde sanitair mag per 15 juni 2020 weer open; u bent van harte welkom om te komen kamperen. Voor extra hygi&235ne hebben we op verschillende plekken handzeep + desinfectie + papieren handdoeken ter beschikking.

GASTEN IN HET GROEPSVERBLIJF

Hoe gaan wij om met Corona?
De meeste groepen kunnen ondanks de huidige Corona maatregelen gewoon komen. Er is in principe geen limiet meer op het aantal personen en voor basis- en middelbaar onderwijs hoeven leerlingen ook geen 1,5 meter afstand te houden. Voor overige groepen geldt dat kinderen tot 18 jaar geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. In principe hanteren we daarom de standaard annuleringsvoorwaarden.

Wij volgen het protocol dat is opgesteld door Hiswa-Recron:
Corona-protocol van Hiswa-Recron (pdf)

Kunt u met uw groep komen?
Onze groepsaccommodatie is gewoon open, dus u mag komen indien de groep voldoet aan de voorwaarden van het kabinet:

vanaf 1 juli

Hoe zit het met sanitair?
Er zijn voor groepsaccommodaties geen specifieke regels. Dit houdt ook in dat er geen specifieke regels zijn omtrent sanitair, zolang deze toebehoord aan de groepsaccommodatie. Uiteraard is het wel van belang dat de groep op een verantwoorde wijze gebruik maakt van het sanitair en de regels van het RIVM naleeft. Wij vertrouwen erop dat een groep deze regels zal naleven.

U voldoet niet aan de voorwaarden, wat gebeurt er dan?
Indien de samenstelling van de groep niet voldoet aan de voorwaarden van het kabinet dan mag de groep niet samenkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de groep alleen maar uit volwassenen bestaat en onderling geen 1,5 meter afstand kan houden. De groep zal de samenstelling moeten aanpassen zodat wel aan de voorwaarden voldaan kan worden of de groep moet kiezen om de reservering te annuleren.

Kunt u dan kosteloos annuleren of verplaatsen vanwege Corona?
Nee, dat is niet mogelijk. Onze groepsaccommodaties zijn door de overheid niet "op slot gezet" en in principe gewoon open.

Maar wij kunnen u toch niet bedienen?
In juridische zin kunnen we dat wel; wij kunnen namelijk niet voor elke groep beoordelen of die zich aan de voorwaarden kan houden of niet. We snappen echter wel dat het zeer lastig is voor groepen om aan de voorwaarden te voldoen zonder voorbij te gaan aan de doelstelling van het kamp, namelijk mensen bij elkaar brengen, samen zijn en van elkaar leren of samen plezier hebben.

U (denkt dat u) voldoet aan de voorwaarden, kunt u dan komen?
Ja, als de groep voldoet aan de voorwaarden zijn jullie uiteraard welkom

Hoe zit het met de slaapruimtes, daar kunt u als volwassenen toch geen 1,5 meter afstand houden?
Voor personen tot 18 jaar of leerlingen van basis- en middelbare scholen is dit ook niet nodig. Voor personen boven de 18 jaar is het aan de groep om ervoor te zorgen dat dit alsnog kan. Een oplossing kan zijn dat u op enkele bedden het hoofdkussen naar de andere kant verplaatst. Naast de groepsaccommodatie hebben we ook een kleine camping. De groep zou een paar tentjes of caravans mee kunnen nemen om ook in de nachtsituatie de 1,5 meter te waarborgen.